Windows Server 2022

Đạt được cơ sở hạ tầng cao hơn ở cả hai thế giới

Giúp thúc đẩy đầu tư tại chỗ với các khả năng kết hợp, tạo ra lợi ích kinh doanh trực tiếp từ những giải pháp năng suất lớn hơn. 

Khả năng kết hợp với Microsoft Azure

Bảo mật nhiều lớp nâng cao

Làm việc từ xa an toàn hơn

Cơ sở hạ tầng máy chủ được hiện đại hóa

Đạt được hiệu quả CNTT cao hơn và tiết kiệm chi phí bằng cách mở rộng trung tâm dữ liệu của bạn sang Microsoft Azure có sử dụng hệ điều hành sẵn sàng trên đám mây với các khả năng kết hợp.
Giúp bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu doanh nghiệp của bạn với các khả năng bảo mật đa lớp như máy chủ Secured-core và kết nối an toàn được nâng cao.
Cho phép người dùng làm việc từ xa hiệu quả ở hầu hết mọi nơi với nền tảng cung cấp các ứng dụng ảo hóa an toàn hoản, quyền truy cập máy tính từ xa và quản lý đơn giản.
Chuyển đổi cơ sở hạ tầng và máy chủ bằng các giải pháp linh hoạt như mạng lưới kết nối, lưu trữ phần mềm được xác định và nền tảng ứng dụng hiện đại.

Tăng tốc thành công với Windows Server 2022

Thúc đẩy lợi nhuận với khả năng kết hợp sẵn sàng cho đám mây để mở rộng hiệu quả của môi trường đám mây đối với cơ sở hạ tầng tại chỗ.
Giúp bảo vệ cả cơ sở hạ tầng và tài sản trí tuệ với khả năng bảo mật toàn diện để phát hiện và ứng phó với các lỗ hỏng cũng như các mối đe dọa mới nổi.
Giữ cho nhân viên luôn được tương tác với trải nghiệm người dùng từ xa nâng cao có cung cấp quyền truy cập vào các vào tính năng mạnh mẽ như bộ lưu trữ và đồ họa hiệu suất cao.
Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách trang bị cho nhóm CNTT các công cụ được tổ chức hợp lý để quản lý máy chủ tại chỗ và đám mây.
Cải thiện hiệu quả trung tâm dữ liệu và cho phép đổi mới ứng dụng bằng cách áp dụng sự hiện đại hóa máy chủ.

Công nghệ cấp doanh nghiệp thúc đẩy doanh nghiệp ở mọi quy mô

Các phiên bản Windows Server 2022

Đừng quên Giấy phép Truy cập Khách hàng của bạn

Client Access Licenses (CALs) khác với giấy phép phần mềm Windows Server. CAL cung cấp cho người dùng và thiết bị quyền truy cập hợp pháp vào máy chủ được cài đặt Windows Server 2022.

CAL người dùng: Một người dùng với thiết bị không giới hạn

CAL thiết bị: Một thiết bị không giới hạn người dùng

CAL bổ sung: Bắt buộc đối với chức năng máy chủ nâng cao

Liên hệ với chúng tôi để hiểu hơn về CALs >